Numerot

Opi sanomaan numerot ranskaksi.

Kardinaaliluvut

zéronolla
unyksi
deuxkaksi
troiskolme
quatreneljä
cinqviisi
sixkuusi
septseitsemän
huitkahdeksan
neufyhdeksän
dixkymmenen
onzeyksitoista
douzekaksitoista
treizekolmetoista
quatorzeneljätoista
quinzeviisitoista
seizekuusitoista
dix-septseitsemäntoista
dix-huitkahdeksantoista
dix-neufyhdeksäntoista
vingtkaksikymmentä
vingt-et-unkaksikymmentäyksi
vingt-deuxkaksikymmentäkaksi
vingt-troiskaksikymmentäkolme
vingt-quatrekaksikymmentäneljä
vingt-cinqkaksikymmentäviisi
vingt-sixkaksikymmentäkuusi
vingt septkaksikymmentäseitsemän
vingt-huitkaksikymmentäkahdeksan
vingt-neufkaksikymmentäyhdeksän
trentekolmekymmentä
trente-et-unkolmekymmentäyksi
trente-deuxkolmekymmentäkaksi
quaranteneljäkymmentä
cinquanteviisikymmentä
soixantekuusikymmentä
soixante-dixseitsemänkymmentä
quatre-vingtskahdeksankymmentä
quatre-vingt-dixyhdeksänkymmentä
centsata
cent-unsatayksi
deux-centskaksisataa
trois-centskolmesataa
milletuhat
deux-millekaksituhatta
trois-millekolmetuhatta
un millionmiljoona
un milliardmiljardi

Toistuminen

une foiskerran
deux foiskaksi kertaa
trois foiskolme kertaa
quatre foisneljä kertaa
cinq foisviisi kertaa

Järjestysluvut

premierensimmäinen
deuxième, secondtoinen
troisièmekolmas
quatrièmeneljäs
cinquièmeviides
sixièmekuudes
septièmeseitsemäs
huitièmekahdeksas
neuvièmeyhdeksäs
dixièmekymmenes
onzièmeyhdestoista
douzièmekahdestoista
treizièmekolmastoista
quatorzièmeneljästoista
quinzièmeviidestoista
seizièmekuudestoista
dix-septièmeseitsemästoista
dix-huitièmekahdeksastoista
dix-neuvièmeyhdeksästoista
vingtièmekahdeskymmenes
vingt-et-unièmekahdeskymmenesensimmäinen
vingt-deuxièmekahdeskymmenestoinen
vingt-troisièmekahdeskymmeneskolmas
trentièmekolmaskymmenes
quarantièmeneljäskymmenes
cinquantièmeviideskymmenes
soixantièmekuudeskymmenes
soixante-dixièmeseitsemäskymmenes
quatre-vingtièmekahdeksaskymmenes
quatre-vingt-dixièmeyhdeksäskymmenes
centièmesadas

Muita hyödyllisiä sanoja

environnoin
plus deyli
moins dealle

Esimerkkejä

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943294
9 7559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun ranskan sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi