Numerot

Opi sanomaan numerot ranskaksi.

Kardinaaliluvut

zéronolla
un, uneyksi
deuxkaksi
troiskolme
quatreneljä
cinqviisi
sixkuusi
septseitsemän
huitkahdeksan
neufyhdeksän
dixkymmenen
onzeyksitoista
douzekaksitoista
treizekolmetoista
quatorzeneljätoista
quinzeviisitoista
seizekuusitoista
dix-septseitsemäntoista
dix-huitkahdeksantoista
dix-neufyhdeksäntoista
vingtkaksikymmentä
vingt et un or vingt-et-unkaksikymmentäyksi
vingt-deuxkaksikymmentäkaksi
vingt-troiskaksikymmentäkolme
vingt-quatre
vingt-cinq
vingt-six
vingt-sept
vingt-huit
vingt-neuf
trentekolmekymmentä
trente et un or trente-et-un
trente-deux
trente-trois
quaranteneljäkymmentä
cinquanteviisikymmentä
soixantekuusikymmentä
soixante et un or soixante-et-un
soixante-deux
soixante-trois
soixante-quatre
soixante-cinq
soixante-six
soixante-sept
soixante-huit
soixante-neuf
soixante-dixseitsemänkymmentä
soixante et onze or soixante-et-onze
soixante-douze
soixante-treize
soixante-quatorze
soixante-quinze
soixante-seize
soixante-dix-sept
soixante-dix-huit
soixante-dix-neuf
quatre-vingtskahdeksankymmentä
quatre-vingt-un
quatre-vingt-deux
quatre-vingt-trois
quatre-vingt-quatre
quatre-vingt-cinq
quatre-vingt-six
quatre-vingt-sept
quatre-vingt-huit
quatre-vingt-neuf
quatre-vingt-dixyhdeksänkymmentä
quatre-vingt-onze
quatre-vingt-douze
quatre-vingt-treize
quatre-vingt-quatorze
quatre-vingt-quinze
quatre-vingt-seize
quatre-vingt-dix-sept
quatre-vingt-dix-huit
quatre-vingt-dix-neuf
centsata
cent un or cent-unsatayksi
deux cents or deux-centskaksisataa
trois cents or trois-centskolmesataa
milletuhat
deux millekaksituhatta
trois millekolmetuhatta
un millionmiljoona
un milliardmiljardi

Järjestysluvut

premier, premièreensimmäinen
deuxième or second, secondesekunti
troisièmekolmas
quatrièmeneljäs
cinquièmeviides
sixièmekuudes
septièmeseitsemäs
huitièmekahdeksas
neuvièmeyhdeksäs
dixièmekymmenes
onzièmeyhdestoista
douzièmekahdestoista
treizièmekolmastoista
quatorzièmeneljästoista
quinzièmeviidestoista
seizièmekuudestoista
dix-septièmeseitsemästoista
dix-huitièmekahdeksastoista
dix-neuvièmeyhdeksästoista
vingtièmekahdeskymmenes
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun ranskan sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.