Numerot

centsata
cent un or cent-unsatayksi
deux cents or deux-centskaksisataa
trois cents or trois-centskolmesataa
milletuhat
deux millekaksituhatta
trois millekolmetuhatta
un millionmiljoona
un milliardmiljardi

Järjestysluvut

premier, premièreensimmäinen
deuxième or second, secondesekunti
troisièmekolmas
quatrièmeneljäs
cinquièmeviides
sixièmekuudes
septièmeseitsemäs
huitièmekahdeksas
neuvièmeyhdeksäs
dixièmekymmenes
onzièmeyhdestoista
douzièmekahdestoista
treizièmekolmastoista
quatorzièmeneljästoista
quinzièmeviidestoista
seizièmekuudestoista
dix-septièmeseitsemästoista
dix-huitièmekahdeksastoista
dix-neuvièmeyhdeksästoista
vingtièmekahdeskymmenes
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun ranskan sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.