Numerot

Opi sanomaan numerot italiaksi.

Kardinaaliluvut

zeronolla
unoyksi
duekaksi
trekolme
quattroneljä
cinqueviisi
seikuusi
setteseitsemän
ottokahdeksan
noveyhdeksän
diecikymmenen
undiciyksitoista
dodicikaksitoista
tredicikolmetoista
quattordicineljätoista
quindiciviisitoista
sedicikuusitoista
diciassetteseitsemäntoista
diciottokahdeksantoista
diciannoveyhdeksäntoista
ventikaksikymmentä
ventunokaksikymmentäyksi
ventiduekaksikymmentäkaksi
ventitrekaksikymmentäkolme
trentakolmekymmentä
trentuno
trentadue
trentatre
quarantaneljäkymmentä
cinquantaviisikymmentä
sessantakuusikymmentä
settantaseitsemänkymmentä
ottantakahdeksankymmentä
novantayhdeksänkymmentä
centosata
duecentokaksisataa
trecentokolmesataa
milletuhat
duemilakaksituhatta
tremilakolmetuhatta
un milionemiljoona
un miliardomiljardi

Järjestysluvut

primoensimmäinen
secondotoinen
terzokolmas
quartoneljäs
quintoviides
sestokuudes
settimoseitsemäs
ottavokahdeksas
nonoyhdeksäs
decimokymmenes
undicesimoyhdestoista
dodicesimokahdestoista
tredicesimokolmastoista
quattordicesimoneljästoista
quindicesimoviidestoista
sedicesimokuudestoista
diciassettesimoseitsemästoista
diciottesimokahdeksastoista
diciannovesimoyhdeksästoista
ventesimokahdeskymmenes
trentesimokolmaskymmenes
quarantesimoneljäskymmenes
cinquantesimoviideskymmenes
sessantesimokuudeskymmenes
settantesimoseitsemäskymmenes
ottantesimokahdeksaskymmenes
novantesimoyhdeksäskymmenes
centesimosadas
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun italian sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.