Numerot

Opi sanomaan numerot italiaksi.

Kardinaaliluvut

zeronolla
unoyksi
duekaksi
trekolme
quattroneljä
cinqueviisi
seikuusi
setteseitsemän
ottokahdeksan
noveyhdeksän
diecikymmenen
undiciyksitoista
dodicikaksitoista
tredicikolmetoista
quattordicineljätoista
quindiciviisitoista
sedicikuusitoista
diciassetteseitsemäntoista
diciottokahdeksantoista
diciannoveyhdeksäntoista
ventikaksikymmentä
ventunokaksikymmentäyksi
ventiduekaksikymmentäkaksi
ventitrekaksikymmentäkolme
ventiquattrokaksikymmentäneljä
venticinquekaksikymmentäviisi
ventiseikaksikymmentäkuusi
ventisettekaksikymmentäseitsemän
ventottokaksikymmentäkahdeksan
ventinovekaksikymmentäyhdeksän
trentakolmekymmentä
trentunokolmekymmentäyksi
trentaduekolmekymmentäkaksi
trentatrekolmekymmentäkolme
trentaquattrokolmekymmentäneljä
trentacinquekolmekymmentäviisi
trentaseikolmekymmentäkuusi
trentasettekolmekymmentäseitsemän
trentottokolmekymmentäkahdeksan
trentanovekolmekymmentäyhdeksän
quarantaneljäkymmentä
quarantunoneljäkymmentäyksi
quarantadueneljäkymmentäkaksi
quarantatreneljäkymmentäkolme
cinquantaviisikymmentä
sessantakuusikymmentä
settantaseitsemänkymmentä
ottantakahdeksankymmentä
novantayhdeksänkymmentä
centosata
centounosatayksi
duecentokaksisataa
trecentokolmesataa
milletuhat
duemilakaksituhatta
tremilakolmetuhatta
un milionemiljoona
un miliardomiljardi

Toistuminen

una voltakerran
due voltekaksi kertaa
tre voltekolme kertaa
quattro volteneljä kertaa
cinque volteviisi kertaa

Järjestysluvut

primoensimmäinen
secondotoinen
terzokolmas
quartoneljäs
quintoviides
sestokuudes
settimoseitsemäs
ottavokahdeksas
nonoyhdeksäs
decimokymmenes
undicesimoyhdestoista
dodicesimokahdestoista
tredicesimokolmastoista
quattordicesimoneljästoista
quindicesimoviidestoista
sedicesimokuudestoista
diciassettesimoseitsemästoista
diciottesimokahdeksastoista
diciannovesimoyhdeksästoista
ventesimokahdeskymmenes
ventunesimokahdeskymmenesensimmäinen
ventiduesimokahdeskymmenestoinen
ventitreesimokahdeskymmeneskolmas
trentesimokolmaskymmenes
quarantesimoneljäskymmenes
cinquantesimoviideskymmenes
sessantesimokuudeskymmenes
settantesimoseitsemäskymmenes
ottantesimokahdeksaskymmenes
novantesimoyhdeksäskymmenes
centesimosadas

Muita hyödyllisiä sanoja

circa tai approssimativamentenoin
oltre tai più diyli
sotto tai meno dialle

Esimerkkejä

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun italian sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi