Numerot

Opi sanomaan numerot viroksi.

Kardinaaliluvut

nullnolla
üksyksi
kakskaksi
kolmkolme
nelineljä
viisviisi
kuuskuusi
seitseseitsemän
kaheksakahdeksan
üheksayhdeksän
kümmekymmenen
üksteistyksitoista
kaksteistkaksitoista
kolmteistkolmetoista
neliteistneljätoista
viisteistviisitoista
kuusteistkuusitoista
seitseteistseitsemäntoista
kaheksateistkahdeksantoista
üheksateistyhdeksäntoista
kakskümmendkaksikymmentä
kakskümmend ükskaksikymmentäyksi
kakskümmend kakskaksikymmentäkaksi
kakskümmend kolmkaksikymmentäkolme
kakskümmend nelikaksikymmentäneljä
kakskümmend viiskaksikymmentäviisi
kakskümmend kuuskaksikymmentäkuusi
kakskümmend seitsekaksikymmentäseitsemän
kakskümmend kaheksakaksikymmentäkahdeksan
kakskümmend üheksakaksikymmentäyhdeksän
kolmkümmendkolmekymmentä
kolmkümmend ükskolmekymmentäyksi
kolmkümmend kakskolmekymmentäkaksi
kolmkümmend kolmkolmekymmentäkolme
kolmkümmend nelikolmekymmentäneljä
kolmkümmend viiskolmekymmentäviisi
kolmkümmend kuuskolmekymmentäkuusi
kolmkümmend seitsekolmekymmentäseitsemän
kolmkümmend kaheksakolmekymmentäkahdeksan
kolmkümmend üheksakolmekymmentäyhdeksän
nelikümmendneljäkymmentä
nelikümmend üksneljäkymmentäyksi
nelikümmend kaksneljäkymmentäkaksi
nelikümmend kolmneljäkymmentäkolme
viiskümmendviisikymmentä
kuuskümmendkuusikymmentä
seitsekümmendseitsemänkymmentä
kaheksakümmendkahdeksankymmentä
üheksakümmendyhdeksänkymmentä
sadasata
sada ükssatayksi
kakssadakaksisataa
kolmsadakolmesataa
tuhattuhat
kaks tuhatkaksituhatta
kolm tuhatkolmetuhatta
miljonmiljoona
miljardmiljardi

Toistuminen

üks kordkerran
kaks kordakaksi kertaa
kolm kordakolme kertaa
neli kordaneljä kertaa
viis kordaviisi kertaa

Järjestysluvut

esimeneensimmäinen
teinetoinen
kolmaskolmas
neljasneljäs
viiesviides
kuueskuudes
seitsmesseitsemäs
kaheksaskahdeksas
üheksasyhdeksäs
kümneskymmenes
üheteistkümnesyhdestoista
kaheteistkümneskahdestoista
kolmeteistkümneskolmastoista
neljateistkümnesneljästoista
viieteistkümnesviidestoista
kuueteistkümneskuudestoista
seitsmeteistkümnesseitsemästoista
kaheksateistkümneskahdeksastoista
üheksateistkümnesyhdeksästoista
kahekümneskahdeskymmenes
kahekümne esimenekahdeskymmenesensimmäinen
kahekümne teinekahdeskymmenestoinen
kahekümne kolmaskahdeskymmeneskolmas
kolmekümneskolmaskymmenes
neljakümnesneljäskymmenes
viiekümnesviideskymmenes
kuuekümneskuudeskymmenes
seitsmekümnesseitsemäskymmenes
kaheksakümneskahdeksaskymmenes
üheksakümnesyhdeksäskymmenes
sajassadas

Muita hyödyllisiä sanoja

umbes tai ligikaudunoin
üle tai rohkem kuiyli
alla tai vähem kuialle

Esimerkkejä

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun viron sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi