Numerot

Opi sanomaan numerot viroksi.

Kardinaaliluvut

nullnolla
üksyksi
kakskaksi
kolmkolme
nelineljä
viisviisi
kuuskuusi
seitseseitsemän
kaheksakahdeksan
üheksayhdeksän
kümmekymmenen
üksteistyksitoista
kaksteistkaksitoista
kolmteistkolmetoista
neliteistneljätoista
viisteistviisitoista
kuusteistkuusitoista
seitseteistseitsemäntoista
kaheksateistkahdeksantoista
üheksateistyhdeksäntoista
kakskümmendkaksikymmentä
kakskümmend ükskaksikymmentäyksi
kakskümmend kakskaksikymmentäkaksi
kakskümmend kolmkaksikymmentäkolme
kolmkümmendkolmekymmentä
kolmkümmend üks
kolmkümmend kaks
kolmkümmend kolm
nelikümmendneljäkymmentä
viiskümmendviisikymmentä
kuuskümmendkuusikymmentä
seitsekümmendseitsemänkymmentä
kaheksakümmendkahdeksankymmentä
üheksakümmendyhdeksänkymmentä
sadasata
kakssadakaksisataa
kolmsadakolmesataa
tuhattuhat
kaks tuhatkaksituhatta
kolm tuhatkolmetuhatta
miljonmiljoona
miljardmiljardi

Järjestysluvut

esimeneensimmäinen
teinetoinen
kolmaskolmas
neljasneljäs
viiesviides
kuueskuudes
seitsmesseitsemäs
kaheksaskahdeksas
üheksasyhdeksäs
kümneskymmenes
üheteistkümnesyhdestoista
kaheteistkümneskahdestoista
kolmeteistkümneskolmastoista
neljateistkümnesneljästoista
viieteistkümnesviidestoista
kuueteistkümneskuudestoista
seitsmeteistkümnesseitsemästoista
kaheksateistkümneskahdeksastoista
üheksateistkümnesyhdeksästoista
kahekümneskahdeskymmenes