Numerot

Opi sanomaan numerot tanskaksi.

Kardinaaliluvut

nulnolla
en / etyksi
tokaksi
trekolme
fireneljä
femviisi
sekskuusi
syvseitsemän
ottekahdeksan
niyhdeksän
tikymmenen
elleveyksitoista
tolvkaksitoista
trettenkolmetoista
fjortenneljätoista
femtenviisitoista
sekstenkuusitoista
syttenseitsemäntoista
attenkahdeksantoista
nittenyhdeksäntoista
tyvekaksikymmentä
enogtyvekaksikymmentäyksi
toogtyvekaksikymmentäkaksi
treogtyvekaksikymmentäkolme
fireogtyvekaksikymmentäneljä
femogtyvekaksikymmentäviisi
seksogtyvekaksikymmentäkuusi
syvogtyvekaksikymmentäseitsemän
otteogtyvekaksikymmentäkahdeksan
niogtyvekaksikymmentäyhdeksän
tredivekolmekymmentä
enogtredivekolmekymmentäyksi
toogtredivekolmekymmentäkaksi
treogtredivekolmekymmentäkolme
fireogtredivekolmekymmentäneljä
femogtredivekolmekymmentäviisi
seksogtredivekolmekymmentäkuusi
syvogtredivekolmekymmentäseitsemän
otteogtredivekolmekymmentäkahdeksan
niogtredivekolmekymmentäyhdeksän
fyrreneljäkymmentä
enogfyrreneljäkymmentäyksi
toogfyrreneljäkymmentäkaksi
treogfyrreneljäkymmentäkolme
halvtredsviisikymmentä
treskuusikymmentä
halvfjerdsseitsemänkymmentä
firskahdeksankymmentä
halvfemsyhdeksänkymmentä
hundrede tai et hundredesata
hundrede og et tai et hundrede og etsatayksi
to hundredekaksisataa
tre hundredekolmesataa
tusindtuhat
to tusindkaksituhatta
tre tusindkolmetuhatta
en millionmiljoona
en milliardmiljardi

Toistuminen

en gangkerran
to gangekaksi kertaa
tre gangekolme kertaa
fire gangeneljä kertaa
fem gangeviisi kertaa

Järjestysluvut

førsteensimmäinen
andentoinen
tredjekolmas
fjerdeneljäs
femteviides
sjettekuudes
syvendeseitsemäs
ottendekahdeksas
niendeyhdeksäs
tiendekymmenes
elvteyhdestoista
tolvtekahdestoista
trettendekolmastoista
fjortendeneljästoista
femtendeviidestoista
sekstendekuudestoista
syttendeseitsemästoista
attendekahdeksastoista
nittendeyhdeksästoista
tyvendekahdeskymmenes
enogtyvendekahdeskymmenesensimmäinen
toogtyvendekahdeskymmenestoinen
treogtyvendekahdeskymmeneskolmas
tredivtekolmaskymmenes
fyrrendeneljäskymmenes
halvtredsendeviideskymmenes
tresendekuudeskymmenes
halvfjerdsendeseitsemäskymmenes
firsendekahdeksaskymmenes
halvfemsendeyhdeksäskymmenes
hundredendesadas

Muita hyödyllisiä sanoja

omkring tai omtrentnoin
over tai mere endyli
under tai mindre endalle

Esimerkkejä

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun tanskan sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi