Numerot

Opi sanomaan numerot tanskaksi.

Kardinaaliluvut

en/etyksi
tokaksi
trêkolme
fireneljä
femviisi
sekskuusi
syvseitsemän
ottekahdeksan
niyhdeksän
tikymmenen
elleveyksitoista
tolvkaksitoista
trettenkolmetoista
fjortenneljätoista
femtenviisitoista
sekstenkuusitoista
syttenseitsemäntoista
attenkahdeksantoista
nittenyhdeksäntoista
tyvekaksikymmentä
enogtyvekaksikymmentäyksi
toogtyvekaksikymmentäkaksi
treogtyvekaksikymmentäkolme
tredivekolmekymmentä
fyrreneljäkymmentä
halvtredsviisikymmentä
treskuusikymmentä
halvfjerdsseitsemänkymmentä
firskahdeksankymmentä
halvfemsyhdeksänkymmentä
(et) hundred(e)sata
hundred(e) og ensatayksi
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindtuhat

Järjestysluvut

førsteensimmäinen
andentoinen
tredjekolmas
fjerdeneljäs
femteviides
sjettekuudes
syvendeseitsemäs
ottendekahdeksas
niendeyhdeksäs
tiendekymmenes
elvteyhdestoista
tolvtekahdestoista
trettendekolmastoista
fjortendeneljästoista
femtendeviidestoista
sekstendekuudestoista
syttendeseitsemästoista
attendekahdeksastoista
nittendeyhdeksästoista
tyvendekahdeskymmenes
enogtyvendekahdeskymmenesensimmäinen
toogtyvendekahdeskymmenestoinen
treogtyvendekahdeskymmeneskolmas