Numerot

Opi sanomaan numerot saksaksi.

Kardinaaliluvut

nullnolla
einsyksi
zweikaksi
dreikolme
vierneljä
fünfviisi
sechskuusi
siebenseitsemän
achtkahdeksan
neunyhdeksän
zehnkymmenen
elfyksitoista
zwölfkaksitoista
dreizehnkolmetoista
vierzehnneljätoista
fünfzehnviisitoista
sechzehnkuusitoista
siebzehnseitsemäntoista
achtzehnkahdeksantoista
neunzehnyhdeksäntoista
zwanzigkaksikymmentä
einundzwanzigkaksikymmentäyksi
zweiundzwanzigkaksikymmentäkaksi
dreiundzwanzigkaksikymmentäkolme
vierundzwanzigkaksikymmentäneljä
fünfundzwanzigkaksikymmentäviisi
sechsundzwanzigkaksikymmentäkuusi
siebenundzwanzigkaksikymmentäseitsemän
achtundzwanzigkaksikymmentäkahdeksan
neunundzwanzigkaksikymmentäyhdeksän
dreißigkolmekymmentä
einunddreißigkolmekymmentäyksi
zweiunddreißigkolmekymmentäkaksi
dreiunddreißigkolmekymmentäkolme
vierunddreißigkolmekymmentäneljä
fünfunddreißigkolmekymmentäviisi
sechsunddreißigkolmekymmentäkuusi
siebenunddreißigkolmekymmentäseitsemän
achtunddreißigkolmekymmentäkahdeksan
neununddreißigkolmekymmentäyhdeksän
vierzigneljäkymmentä
einundvierzigneljäkymmentäyksi
zweiundvierzigneljäkymmentäkaksi
dreiundvierzigneljäkymmentäkolme
fünfzigviisikymmentä
sechzigkuusikymmentä
siebzigseitsemänkymmentä
achtzigkahdeksankymmentä
neunzigyhdeksänkymmentä
einhundertsata
einhundertundeinssatayksi
zweihundertkaksisataa
dreihundertkolmesataa
eintausendtuhat
zweitausendkaksituhatta
dreitausendkolmetuhatta
eine Millionmiljoona
eine Milliardemiljardi

Toistuminen

einmalkerran
zweimalkaksi kertaa
dreimalkolme kertaa
viermalneljä kertaa
fünfmalviisi kertaa

Järjestysluvut

ersteensimmäinen
zweitetoinen
drittekolmas
vierteneljäs
fünfteviides
sechstekuudes
siebteseitsemäs
achtekahdeksas
neunteyhdeksäs
zehntekymmenes
elfteyhdestoista
zwölftekahdestoista
dreizehntekolmastoista
vierzehnteneljästoista
fünfzehnteviidestoista
sechzehntekuudestoista
siebzehnteseitsemästoista
achtzehntekahdeksastoista
neunzehnteyhdeksästoista
zwanzigstekahdeskymmenes
einundzwanzigstekahdeskymmenesensimmäinen
zweiundzwanzigstekahdeskymmenestoinen
dreiundzwanzigstekahdeskymmeneskolmas
dreißigstekolmaskymmenes
vierzigsteneljäskymmenes
fünfzigsteviideskymmenes
sechzigstekuudeskymmenes
siebzigsteseitsemäskymmenes
achtzigstekahdeksaskymmenes
neunzigsteyhdeksäskymmenes
hundertstesadas

Muita hyödyllisiä sanoja

um tai ungefährnoin
über tai mehr alsyli
unter tai weniger alsalle

Esimerkkejä

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3 2943294
9 7559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun saksan sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi