Numerot

Opi sanomaan numerot saksaksi.

Kardinaaliluvut

nullnolla
einsyksi
zweikaksi
dreikolme
vierneljä
fünfviisi
sechskuusi
siebenseitsemän
achtkahdeksan
neunyhdeksän
zehnkymmenen
elfyksitoista
zwölfkaksitoista
dreizehnkolmetoista
vierzehnneljätoista
fünfzehnviisitoista
sechzehnkuusitoista
siebzehnseitsemäntoista
achtzehnkahdeksantoista
neunzehnyhdeksäntoista
zwanzigkaksikymmentä
einundzwanzigkaksikymmentäyksi
zweiundzwanzigkaksikymmentäkaksi
dreiundzwanzigkaksikymmentäkolme
dreißigkolmekymmentä
vierzigneljäkymmentä
fünfzigviisikymmentä
sechzigkuusikymmentä
siebzigseitsemänkymmentä
achtzigkahdeksankymmentä
neunzigyhdeksänkymmentä
einhundertsata
einhundertundeinssatayksi
zweihundertkaksisataa
dreihundertkolmesataa
eintausendtuhat
zweitausendkaksituhatta
dreitausendkolmetuhatta
eine Millionmiljoona
eine Milliardemiljardi

Järjestysluvut

ersteensimmäinen
zweitetoinen
drittekolmas
vierteneljäs
fünfteviides
sechstekuudes
siebteseitsemäs
achtekahdeksas
neunteyhdeksäs
zehntekymmenes
elfteyhdestoista
zwölftekahdestoista
dreizehntekolmastoista
vierzehnteneljästoista
fünfzehnteviidestoista
sechzehntekuudestoista
siebzehnteseitsemästoista
achtzehntekahdeksastoista
neunzehnteyhdeksästoista
zwanzigstekahdeskymmenes
einundzwanzigstekahdeskymmenesensimmäinen
zweiundzwanzigstekahdeskymmenestoinen
dreiundzwanzigstekahdeskymmeneskolmas
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun saksan sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.