Numerot

Opi sanomaan numerot ruotsiksi.

Kardinaaliluvut

nollnolla
ettyksi
tvåkaksi
trekolme
fyraneljä
femviisi
sexkuusi
sjuseitsemän
åttakahdeksan
nioyhdeksän
tiokymmenen
elvayksitoista
tolvkaksitoista
trettonkolmetoista
fjortonneljätoista
femtonviisitoista
sextonkuusitoista
sjuttonseitsemäntoista
artonkahdeksantoista
nittonyhdeksäntoista
tjugokaksikymmentä
tjugoettkaksikymmentäyksi
tjugotvåkaksikymmentäkaksi
tjugotrekaksikymmentäkolme
tjugofyrakaksikymmentäneljä
tjugofemkaksikymmentäviisi
tjugosexkaksikymmentäkuusi
tjugosjukaksikymmentäseitsemän
tjugoåttakaksikymmentäkahdeksan
tjugoniokaksikymmentäyhdeksän
trettiokolmekymmentä
trettioettkolmekymmentäyksi
trettiotvåkolmekymmentäkaksi
trettiotrekolmekymmentäkolme
trettiofyrakolmekymmentäneljä
trettiofemkolmekymmentäviisi
trettiosexkolmekymmentäkuusi
trettiosjukolmekymmentäseitsemän
trettioåttakolmekymmentäkahdeksan
trettioniokolmekymmentäyhdeksän
fyrtioneljäkymmentä
fyrtioettneljäkymmentäyksi
fyrtiotvåneljäkymmentäkaksi
fyrtiotreneljäkymmentäkolme
femtioviisikymmentä
sextiokuusikymmentä
sjuttioseitsemänkymmentä
åttiokahdeksankymmentä
nittioyhdeksänkymmentä
etthundrasata
etthundraettsatayksi
tvåhundrakaksisataa
trehundrakolmesataa
ettusentuhat
tvåtusenkaksituhatta
tretusenkolmetuhatta
en miljonmiljoona
en miljardmiljardi

Toistuminen

en gångkerran
två gångerkaksi kertaa
tre gångerkolme kertaa
fyra gångerneljä kertaa
fem gångerviisi kertaa

Järjestysluvut

förstaensimmäinen
andratoinen
tredjekolmas
fjärdeneljäs
femteviides
sjättekuudes
sjundeseitsemäs
åttondekahdeksas
niondeyhdeksäs
tiondekymmenes
elfteyhdestoista
tolftekahdestoista
trettondekolmastoista
fjortondeneljästoista
femtondeviidestoista
sextondekuudestoista
sjuttondeseitsemästoista
artondekahdeksastoista
nittondeyhdeksästoista
tjugondekahdeskymmenes
tjugoförstakahdeskymmenesensimmäinen
tjugoandrakahdeskymmenestoinen
tjugotredjekahdeskymmeneskolmas
trettiondekolmaskymmenes
fyrtiondeneljäskymmenes
femtiondeviideskymmenes
sextiondekuudeskymmenes
sjuttiondeseitsemäskymmenes
åttiondekahdeksaskymmenes
nittiondeyhdeksäskymmenes
hundradesadas

Muita hyödyllisiä sanoja

ungefär tai cirkanoin
över tai mer änyli
under tai mindre änalle

Esimerkkejä

3636
5454
8989
106106
123123
678678
32943294
97559755
2 608 4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun ruotsin sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi