Numerot

Opi sanomaan numerot portugaliksi.

Kardinaaliluvut

um, umayksi
dois, duaskaksi
trêskolme
quatroneljä
cincoviisi
seiskuusi
seteseitsemän
oitokahdeksan
noveyhdeksän
dezkymmenen
onzeyksitoista
dozekaksitoista
trezekolmetoista
catorzeneljätoista
quinzeviisitoista
dezasseiskuusitoista
dezasseteseitsemäntoista
dezoitokahdeksantoista
dezanoveyhdeksäntoista
vintekaksikymmentä
vinte e um, vinte e umakaksikymmentäyksi
vinte e dois, vinte e duaskaksikymmentäkaksi
vinte e trêskaksikymmentäkolme
trintakolmekymmentä
quarentaneljäkymmentä
cinquentaviisikymmentä
sessentakuusikymmentä
setentaseitsemänkymmentä
oitentakahdeksankymmentä
noventayhdeksänkymmentä
cemsata
cento e um, cento e umasatayksi
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentaskaksisataa
trezentos, trezentaskolmesataa
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
miltuhat
dois mil, duas milkaksituhatta
três milkolmetuhatta
um milhãomiljoona

Järjestysluvut

primeiroensimmäinen
segundotoinen
terceirokolmas
quartoneljäs
quintoviides
sextokuudes
sétimoseitsemäs
oitavokahdeksas
nonoyhdeksäs
décimokymmenes
décimo primeiroyhdestoista
décimo segundokahdestoista
décimo terceirokolmastoista
décimo quartoneljästoista
décimo quintoviidestoista
décimo sextokuudestoista
décimo sétimoseitsemästoista
décimo oitavokahdeksastoista
décimo nonoyhdeksästoista
vigésimokahdeskymmenes