Numerot

Opi sanomaan numerot portugaliksi.

Kardinaaliluvut

zeronolla
um, umayksi
dois, duaskaksi
trêskolme
quatroneljä
cincoviisi
seiskuusi
seteseitsemän
oitokahdeksan
noveyhdeksän
dezkymmenen
onzeyksitoista
dozekaksitoista
trezekolmetoista
catorzeneljätoista
quinzeviisitoista
dezasseiskuusitoista
dezasseteseitsemäntoista
dezoitokahdeksantoista
dezanoveyhdeksäntoista
vintekaksikymmentä
vinte e um, vinte e umakaksikymmentäyksi
vinte e dois, vinte e duaskaksikymmentäkaksi
vinte e trêskaksikymmentäkolme
vinte e quatrokaksikymmentäneljä
vinte e cincokaksikymmentäviisi
vinte e seiskaksikymmentäkuusi
vinte e setekaksikymmentäseitsemän
vinte e oitokaksikymmentäkahdeksan
vinte e novekaksikymmentäyhdeksän
trintakolmekymmentä
trinta e um, trinta e umakolmekymmentäyksi
trinta e dois, trinta e duaskolmekymmentäkaksi
trinta e trêskolmekymmentäkolme
trinta e quatrokolmekymmentäneljä
trinta e cincokolmekymmentäviisi
trinta e seiskolmekymmentäkuusi
trinta e setekolmekymmentäseitsemän
trinta e oitokolmekymmentäkahdeksan
trinta e novekolmekymmentäyhdeksän
quarentaneljäkymmentä
quarenta e um, quarenta e umaneljäkymmentäyksi
quarenta e dois, quarenta e duasneljäkymmentäkaksi
quarenta e trêsneljäkymmentäkolme
cinquentaviisikymmentä
sessentakuusikymmentä
setentaseitsemänkymmentä
oitentakahdeksankymmentä
noventayhdeksänkymmentä
uma centena tai cemsata
duzentoskaksisataa
trezentoskolmesataa
um milhar tai miltuhat
dois mil, duas milkaksituhatta
três milkolmetuhatta
um milhãomiljoona
um biliãomiljardi

Toistuminen

uma vezkerran
duas vezeskaksi kertaa
três vezeskolme kertaa
quatro vezesneljä kertaa
cinco vezesviisi kertaa

Järjestysluvut

primeiroensimmäinen
segundotoinen
terceirokolmas
quartoneljäs
quintoviides
sextokuudes
sétimoseitsemäs
oitavokahdeksas
nonoyhdeksäs
décimokymmenes
décimo primeiroyhdestoista
décimo segundokahdestoista
décimo terceirokolmastoista
décimo quartoneljästoista
décimo quintoviidestoista
décimo sextokuudestoista
décimo sétimoseitsemästoista
décimo oitavokahdeksastoista
décimo nonoyhdeksästoista
vigésimokahdeskymmenes
vigésimo primeirokahdeskymmenesensimmäinen
vigésimo segundokahdeskymmenestoinen
vigésmio terceirokahdeskymmeneskolmas
trigésimokolmaskymmenes
quadragésimoneljäskymmenes
quinquagésimoviideskymmenes
sexagésimokuudeskymmenes
setuagésimoseitsemäskymmenes
octogésimokahdeksaskymmenes
nonagésimoyhdeksäskymmenes
centésimosadas

Muita hyödyllisiä sanoja

cerca de tai aproximadamentenoin
mais que tai mais do queyli
menos que tai menos do quealle

Esimerkkejä

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun portugalin sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi