Kiina

Tietoa kiinan kielestä

Kiina kuuluu sinotiibetiläiseen kieliryhmään ja se on virallinen kieli Kiinan kansantasavallassa ja Taiwanissa sekä yksi virallisista kielistä Singaporessa.

Kiinaa puhuvia on maailmassa enemmän kuin minkään muun kielen puhujia - yli miljardi ihmistä puhuu sitä äidinkielenään.

Mandariinia käytetään hallinnossa, lehdistössä, liike-elämässä ja koulutuksessa, mutta kiinan kieliä on muitakin kuten esimerkiksi wu, kanton, min, hsiang ja hakka.

Kirjoitetussa kielessä käytetään ideografisia kirjainmerkkejä, joista yleisesti käytettyjä on noin 5000.

Mandariinikiina on tonaalinen kieli, johon kuuluu neljä eri intonaatiota: korkea, nouseva, laskeva ja laskeva-nouseva. Jokainen näistä intonaatiosta voi antaa tavulle eri merkityksen.

Joten miksi opetella kiinaa?

Liike-elämän vuoksi
Kiina on maailman nopeimmin kasvava talous joten kiinan osaaminen antaa sinulle etulyöntiaseman tulevaisuuden liike-elämässä.

Matkailu
Kiina on suuri, kaunis ja pitkälti tutkimaton maa, joka avautuu yhä enemmän turismille. Jos matkustat sinne voit yllättää paikalliset kiinantaidoillasi ja parantaa matkaasi.

Muita kieliä