Numerot

Opi sanomaan numerot hollanniksi.

Kardinaaliluvut

nulnolla
éényksi
tweekaksi
driekolme
vierneljä
vijfviisi
zeskuusi
zevenseitsemän
achtkahdeksan
negenyhdeksän
tienkymmenen
elfyksitoista
twaalfkaksitoista
dertienkolmetoista
veertienneljätoista
vijftienviisitoista
zestienkuusitoista
zeventienseitsemäntoista
achttienkahdeksantoista
negentienyhdeksäntoista
twintigkaksikymmentä
éénentwintigkaksikymmentäyksi
tweeëntwintigkaksikymmentäkaksi
drieëntwintigkaksikymmentäkolme
dertigkolmekymmentä
vertigneljäkymmentä
vijftigviisikymmentä
zestigkuusikymmentä
zeventigseitsemänkymmentä
tachtigkahdeksankymmentä
negentigyhdeksänkymmentä
honderdsata
tweehonderdkaksisataa
driehonderdkolmesataa
duizendtuhat
tweeduizendkaksituhatta
drieduizendkolmetuhatta
miljoenmiljoona
biljoenmiljardi

Järjestysluvut

eersteensimmäinen
tweedetoinen
derdekolmas
vierdeneljäs
vijfdeviides
zesdekuudes
zevendeseitsemäs
achtsekahdeksas
negendeyhdeksäs
tiendekymmenes
elfdeyhdestoista
twaalfdekahdestoista
dertiendekolmastoista
veertiendeneljästoista
vijftiendeviidestoista
zestiendekuudestoista
zeventiendeseitsemästoista
achttiendekahdeksastoista
negentiendeyhdeksästoista
twintigstekahdeskymmenes
dertigstekolmaskymmenes
veertigsteneljäskymmenes
vijftigsteviideskymmenes
zestigstekuudeskymmenes
zeventigsteseitsemäskymmenes
tachtigstekahdeksaskymmenes
negentigsteyhdeksäskymmenes
honderdstesadas