Numerot

Opi sanomaan numerot espanjaksi.

Kardinaaliluvut

ceronolla
una (una)yksi
doskaksi
treskolme
cuatroneljä
cincoviisi
seiskuusi
sieteseitsemän
ochokahdeksan
nueveyhdeksän
diezkymmenen
onceyksitoista
docekaksitoista
trecekolmetoista
catorceneljätoista
quinceviisitoista
dieciséiskuusitoista
diecisieteseitsemäntoista
dieciochokahdeksantoista
diecinueveyhdeksäntoista
veintekaksikymmentä
veintiunokaksikymmentäyksi
veintidóskaksikymmentäkaksi
veintitréskaksikymmentäkolme
veinticuatrokaksikymmentäneljä
veinticincokaksikymmentäviisi
veintiséiskaksikymmentäkuusi
veintisietekaksikymmentäseitsemän
veintiochokaksikymmentäkahdeksan
veintinuevekaksikymmentäyhdeksän
treintakolmekymmentä
treinta y unokolmekymmentäyksi
treinta y doskolmekymmentäkaksi
treinta y treskolmekymmentäkolme
treinta y cuatrokolmekymmentäneljä
treinta y cincokolmekymmentäviisi
treinta y seiskolmekymmentäkuusi
treinta y sietekolmekymmentäseitsemän
treinta y ochokolmekymmentäkahdeksan
treinta y nuevekolmekymmentäyhdeksän
cuarentaneljäkymmentä
cuarenta y unoneljäkymmentäyksi
cuarenta y dosneljäkymmentäkaksi
cuarenta y tresneljäkymmentäkolme
cincuentaviisikymmentä
sesentakuusikymmentä
setentaseitsemänkymmentä
ochentakahdeksankymmentä
noventayhdeksänkymmentä
ciensata
ciento unosatayksi
doscientoskaksisataa
trescientoskolmesataa
miltuhat
dos milkaksituhatta
tres milkolmetuhatta
un millónmiljoona
mil millonesmiljardi

Toistuminen

una vezkerran
dos veceskaksi kertaa
tres veceskolme kertaa
cuatro vecesneljä kertaa
cinco vecesviisi kertaa

Järjestysluvut

primeroensimmäinen
segundotoinen
tercerokolmas
cuartoneljäs
quintoviides
sextokuudes
séptimoseitsemäs
octavokahdeksas
novenoyhdeksäs
décimokymmenes
undécimoyhdestoista
duodécimokahdestoista
decimotercerokolmastoista
decimocuartoneljästoista
decimoquintoviidestoista
decimosextokuudestoista
decimoséptimoseitsemästoista
decimoctavokahdeksastoista
decimonovenoyhdeksästoista
vigésimokahdeskymmenes
vigésimo primerokahdeskymmenesensimmäinen
vigésimo segundokahdeskymmenestoinen
vigésimo tercerokahdeskymmeneskolmas
trigésimokolmaskymmenes
cuadrágesimoneljäskymmenes
quincuagésimoviideskymmenes
sexagésimokuudeskymmenes
septuagésimoseitsemäskymmenes
octogésimokahdeksaskymmenes
nonagésimoyhdeksäskymmenes
centésimosadas

Muita hyödyllisiä sanoja

acerca de tai aproximadamentenoin
más deyli
menos dealle

Esimerkkejä

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943294
9.7559755
2.608.4112 608 411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun espanjan sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi