Numerot

Opi sanomaan numerot espanjaksi.

Kardinaaliluvut

ceronolla
unoyksi
doskaksi
treskolme
cuatroneljä
cincoviisi
seiskuusi
sieteseitsemän
ochokahdeksan
nueveyhdeksän
diezkymmenen
onceyksitoista
docekaksitoista
trecekolmetoista
catorceneljätoista
quinceviisitoista
dieciséiskuusitoista
diecisieteseitsemäntoista
dieciochokahdeksantoista
diecinueveyhdeksäntoista
veintekaksikymmentä
veintiunokaksikymmentäyksi
veintidóskaksikymmentäkaksi
veintitréskaksikymmentäkolme
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintakolmekymmentä
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaneljäkymmentä
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaviisikymmentä
sesentakuusikymmentä
setentaseitsemänkymmentä
ochentakahdeksankymmentä
noventayhdeksänkymmentä
ciensata
ciento unosatayksi
doscientoskaksisataa
trescientoskolmesataa
miltuhat
dos milkaksituhatta
tres milkolmetuhatta
un millónmiljoona
mil millonesmiljardi

Järjestysluvut

primeroensimmäinen
segundotoinen
tercerokolmas
cuartoneljäs
quintoviides
sextokuudes
séptimoseitsemäs
octavokahdeksas
novenoyhdeksäs
décimokymmenes
undécimoyhdestoista
duodécimokahdestoista
decimotercerokolmastoista
decimocuartoneljästoista
decimoquintoviidestoista
decimosextokuudestoista
decimoséptimoseitsemästoista
decimoctavokahdeksastoista
decimonovenoyhdeksästoista
vigésimokahdeskymmenes
vigésimo primerokahdeskymmenesensimmäinen
vigésimo segundokahdeskymmenestoinen
vigésimo tercerokahdeskymmeneskolmas
fiftieth
trigésimokolmaskymmenes
cuadrágesimoneljäskymmenes
quincuagésimo
sexagésimokuudeskymmenes
septuagésimoseitsemäskymmenes
octogésimokahdeksaskymmenes
nonagésimoyhdeksäskymmenes
centésimosadas
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun espanjan sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.