Työllisyys

Täältä löydät töihin liittyviä englanninkielisiä sanoja.

Työnhaku

ad tai advert (lyhennelmä sanoista advertisement) mainos
application form hakulomake
appointment tapaaminen
CV (lyhennelmä sanoista curriculum vitae) ansioluettelo
job description työnkuva
interview haastattelu
job offer tai offer of employment työtarjous
qualifications pätevyys
to apply for a job hakea työtä
to accept an offer hyväksyä tarjous
to reject an offer tai to turn down an offer hylätä tarjous
to hire palkata
job työ
career ura
part-time osa-aikainen
full-time päätoiminen
shift work vuorotyö
temporary väliaikainen
contract sopimus
permanent pysyvä
starting date aloitus päivämäärä
notice period irtisanomisaika

Palkka ja etuudet

bonus bonus, tulospalkkio
car allowance autoetu
company car yrityksen auto
health insurance sairasvakuutus
holiday pay lomaraha
holiday entitlement lomaoikeus
maternity leave äitiysloma
overtime ylityö
paternity leave isyysloma
part-time education osa-aikainen koulutus
pension scheme tai pension plan eläkesuunnitelma
promotion ylennys
salary kuukausipalkka
salary increase palkankorotus
sick pay sairaslomakorvaus
staff restaurant henkilökunnan ravintola
training scheme koulutusohjelma
travel expenses matkakorvaus
wages palkka
working conditions työskentelyolosuhteet
working hours työtunnit

Työntekijäluokat

owner omistaja
managing director toimitusjohtaja
director johtaja
manager esimies
boss pomo
colleague kolleega
trainee harjoittelija
apprentice oppipoika
volunteer vapaaehtoinen

Työsuhteen irtisanominen

to fire irtisanoa
to get the sack saada potkut (puhekielinen)
to resign irtisanoutua
to retire jäädä eläkkeelle
leaving date lähtöpäivämäärä
redundant tarpeeton
redundancy irtisanominen tarpeettomana
redundancy pay eroraha
retirement age eläkeikä

Muita hyödyllisiä sanoja

apprenticeship oppiaika, harjoittelu
department osasto
experience kokemus
factory tehdas
fire drill paloharjoitus
health and safety terveys ja turvallisuus
internship työharjottelu
meeting kokous
office toimisto
rate of pay tuntipalkka
reception vastaanotto
security turvallisuusosasto
strike lakko
switchboard kytkintaulu
timekeeping täsmällisyys
trade union ammattiliitto
training course koulutus
work työ
work experience työkokemus
to go on strike mennä lakkoon
to be off sick olla sairaslomalla
self-employed itsensä työllistävä
unemployed työtön
retired eläkkeellä
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun englannin sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Mobiilisovellus

Palkittu englannin sanastosovelluksemme Android-laitteille sisältää yli 6000 hyödyllistä äänitettyä ilmausta ja sanaa.

Get it on Google Play

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi