Numerot

Opi sanomaan numerot englanniksi.

Kardinaaliluvut

zero nolla (puhekielessä ja lämpötiloissa)
nil nolla (käytetään puhuttaessa urheilutuloksista)
nought nolla (kirjoitusmerkki 0)
"O" nolla (käytetään puhekielessä - erityisesti puhelinnumeroissa. Äännetään kuten englannin O-kirjain.)
one yksi
two kaksi
three kolme
four neljä
five viisi
six kuusi
seven seitsemän
eight kahdeksan
nine yhdeksän
ten kymmenen
eleven yksitoista
twelve kaksitoista
thirteen kolmetoista
fourteen neljätoista
fifteen viisitoista
sixteen kuusitoista
seventeen seitsemäntoista
eighteen kahdeksantoista
nineteen yhdeksäntoista
twenty kaksikymmentä
twenty-one kaksikymmentäyksi
twenty-two kaksikymmentäkaksi
twenty-three kaksikymmentäkolme
thirty kolmekymmentä
forty neljäkymmentä
fifty viisikymmentä
sixty kuusikymmentä
seventy seitsemänkymmentä
eighty kahdeksankymmentä
ninety yhdeksänkymmentä
one hundred, a hundred sata
one hundred and one, a hundred and one satayksi
two hundred kaksisataa
three hundred kolmesataa
one thousand, a thousand tuhat
two thousand kaksituhatta
three thousand kolmetuhatta
one million, a million miljoona
one billion, a billion miljardi

Toistuminen

once kerran
twice kaksi kertaa
three times kolme kertaa
four times neljä kertaa
five times viisi kertaa

Järjestysluvut

first ensimmäinen
second toinen
third kolmas
fourth neljäs
fifth viides
sixth kuudes
seventh seitsemäs
eighth kahdeksas
ninth yhdeksäs
tenth kymmenes
eleventh yhdestoista
twelfth kahdestoista
thirteenth kolmastoista
fourteenth neljästoista
fifteenth viidestoista
sixteenth kuudestoista
seventeenth seitsemästoista
eighteenth kahdeksastoista
nineteenth yhdeksästoista
twentieth kahdeskymmenes
twenty-first kahdeskymmenesensimmäinen
twenty-second kahdeskymmenestoinen
twenty-third kahdeskymmeneskolmas
thirtieth kolmaskymmenes
fortieth neljäskymmenes
fiftieth viideskymmenes
sixtieth kuudeskymmenes
seventieth seitsemäskymmenes
eightieth kahdeksaskymmenes
ninetieth yhdeksäskymmenes
hundredth sadas

Muita hyödyllisiä sanoja

about tai approximately noin
over tai more than yli
under tai less than alle

Esimerkkejä

36 36
54 54
89 89
106 106
123 123
678 678
3,294 3294
9,755 9755
2,608,411 2608411
0.5 0,5
4.93 4,93
87.04 87,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun englannin sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Mobiilisovellus

Palkittu englannin sanastosovelluksemme Android-laitteille sisältää yli 6000 hyödyllistä äänitettyä ilmausta ja sanaa.

Get it on Google Play