Numerot

Opi sanomaan numerot englanniksi.

Kardinaaliluvut

zeronolla (puhekielessä ja lämpötiloissa)
nilnolla (käytetään puhuttaessa urheilutuloksista)
noughtnolla (kirjoitusmerkki 0)
"O"nolla (käytetään puhekielessä - erityisesti puhelinnumeroissa. Äännetään kuten englannin O-kirjain.)
oneyksi
twokaksi
threekolme
fourneljä
fiveviisi
sixkuusi
sevenseitsemän
eightkahdeksan
nineyhdeksän
tenkymmenen
elevenyksitoista
twelvekaksitoista
thirteenkolmetoista
fourteenneljätoista
fifteenviisitoista
sixteenkuusitoista
seventeenseitsemäntoista
eighteenkahdeksantoista
nineteenyhdeksäntoista
twentykaksikymmentä
twenty-onekaksikymmentäyksi
twenty-twokaksikymmentäkaksi
twenty-threekaksikymmentäkolme
thirtykolmekymmentä
fortyneljäkymmentä
fiftyviisikymmentä
sixtykuusikymmentä
seventyseitsemänkymmentä
eightykahdeksankymmentä
ninetyyhdeksänkymmentä
one hundred, a hundredsata
one hundred and one, a hundred and onesatayksi
two hundredkaksisataa
three hundredkolmesataa
one thousand, a thousandtuhat
two thousandkaksituhatta
three thousandkolmetuhatta
one million, a millionmiljoona
one billion, a billionmiljardi

Toistuminen

oncekerran
twicekaksi kertaa
three timeskolme kertaa
four timesneljä kertaa
five timesviisi kertaa

Järjestysluvut

firstensimmäinen
secondtoinen
thirdkolmas
fourthneljäs
fifthviides
sixthkuudes
seventhseitsemäs
eighthkahdeksas
ninthyhdeksäs
tenthkymmenes
eleventhyhdestoista
twelfthkahdestoista
thirteenthkolmastoista
fourteenthneljästoista
fifteenthviidestoista
sixteenthkuudestoista
seventeenthseitsemästoista
eighteenthkahdeksastoista
nineteenthyhdeksästoista
twentiethkahdeskymmenes
twenty-firstkahdeskymmenesensimmäinen
twenty-secondkahdeskymmenestoinen
twenty-thirdkahdeskymmeneskolmas
thirtiethkolmaskymmenes
fortiethneljäskymmenes
fiftiethviideskymmenes
sixtiethkuudeskymmenes
seventiethseitsemäskymmenes
eightiethkahdeksaskymmenes
ninetiethyhdeksäskymmenes
hundredthsadas

Muita hyödyllisiä sanoja

about tai approximatelynoin
over tai more thanyli
under tai less thanalle

Esimerkkejä

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3,2943294
9,7559755
2,608,4112 608 411
0.50,5
4.934,93
87.0487,04
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun englannin sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi