Koulutus

Täältä löydät englanninkielisiä sanoja kouluun ja koulutukseen liittyen.

Koulutuslaitokset

school koulu
nursery school päiväkoti
primary school peruskoulu
secondary school yläaste
state school valtion koulu
private school tai independent school yksityiskoulu
boarding school sisäoppilaitos
sixth-form college lukio
technical college ammattiopisto
vocational college ammattikoulu
art college taidekoulu
teacher training college opettajainkoulutuslaitos
university yliopisto

Koulu

classroom luokka
desk pulpetti
blackboard liitutaulu
whiteboard taulu
chalk liitu
marker pen tai marker tussi
pen kuulakärkikynä
pencil (lyijy)kynä
exercise book työkirja
lesson oppitunti
homework kotitehtävä
test koe
term lukukausi
half term kausiloma
class luokka
reading lukeminen
writing kirjoittaminen
arithmetic laskenta
spelling oikeinkirjoitus
to read lukea
to write kirjoittaa
to spell tavata kirjain kerrallaan
to teach opettaa
head teacher johtajaopettaja
headmaster rehtori (mies)
headmistress rehtori (nainen)
teacher opettaja
pupil oppilas
head boy edustusoppilas (poika)
head girl edustusoppilas (tyttö)
prefect tukioppilas
school governor tai governor koulun johtaja
register läsnäololista
assembly koulun kokoontuminen
break välitunti
school holidays lomat koulusta
school meals kouluruokailut
school dinners kouluruokailut

Tilat

computer room tietokoneluokka
cloakroom vaatesäilö
changing room pukuhuone
gym (lyhennelmä sanoista gymnasium) kuntosali
playground leikkikenttä
library kirjasto
lecture hall luentosali
laboratory (usein lyhennetty muotoon lab) laboratorio
language lab (lyhennelmä sanoista language laboratory) kieliluokka
hall of residence opiskelija-asuntola
locker lokero
playing field leikkikenttä
sports hall liikuntasali

Yliopisto

professor professori
lecturer luennoitsija
researcher tutkija
research tutkimus
undergraduate opiskelija
graduate yliopistosta valmistunut
post-graduate tai post-graduate student jatko-opiskelija
Masters student maisteriopiskelija
PhD student tohtorikoulutettava
Master's degree maisterin tutkinto
Bachelor's degree kandidaatin tutkinto
degree tutkinto
thesis väitöskirja
dissertation väitöstilaisuus
lecture luento
debate väittely
higher education korkeakoulutus
semester lukukausi
student loan opintolaina
student union opiskelijayhdistys
tuition fees lukukausimaksu
university campus yliopiston kampus

Muita aiheeseen liittyviä sanoja

exam (lyhennelmä sanoista examination) tentti
to sit an exam tehdä tentti
essay tai paper essee
to fail an exam reputtaa, epäonnistua tentissä
to pass an exam läpäistä tentti
to study opiskella
to learn oppia
to revise kerrata
student opiskelija
curriculum opetussuunnitelma
course kurssi
subject aine
grade arvosana
mark arvosana
exam results tenttitulokset
qualification pätevyys
certificate päästötodistus, tutkintotodistus
attendance läsnäolo
calculator laskin
projector projektori
textbook oppikirja
question kysymys
answer vastaus
mistake tai error virhe
right tai correct oikein
wrong väärin
sound

Ääni on saatavilla koko tämän sivun englannin sanastosta — klikkaa vain sanaa kuullaksesi sen.

Mobiilisovellus

Palkittu englannin sanastosovelluksemme Android-laitteille sisältää yli 6000 hyödyllistä äänitettyä ilmausta ja sanaa.

Get it on Google Play