Lentokoneella matkustaminen

Tässä on muutamia lauseita, joita tarvitset matkustaessasi lentokoneella, sekä joitakin lentokentältä löytyviä kylttejä.

Lähtöselvityksen tekeminen

I've come to collect my tickets tulin noutamaan lippujani
I booked on the internet olen varannut internetistä
do you have your booking reference? onko sinulla varaustunnuksesi?
your passport and ticket, please passisi ja matkalippusi, kiitos
here's my booking reference tässä on varaustunnukseni
where are you flying to? mihin matkustatte?
did you pack your bags yourself? pakkasitteko laukkunne itse?
has anyone had access to your bags in the meantime? onko kukaan saattanut koskea laukkuihinne?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? onko teillä nesteitä tai teräviä esineitä käsimatkatavaroissa?
how many bags are you checking in? kuinka monta laukkua jätätte ruumaan?
could I see your hand baggage, please? näyttäisittekö käsimatkatavaranne?
do I need to check this in or can I take it with me? täytyykö tämä panna ruumaan, vai voinko ottaa sen mukaani?
you'll need to check that in sinun täytyy laittaa tuo ruumaan
there's an excess baggage charge of … ylimääräisestä painosta peritään … maksu
£30 30 puntaa
would you like a window or an aisle seat? haluatteko ikkuna- vai käytäväpaikan?
enjoy your flight! mukavaa lentomatkaa!
where can I get a trolley? mistä saan matkatavarakärryn?

Turvatarkastus

are you carrying any liquids? onko mukanasi nesteitä?
could you take off your …, please? riisukaa … olkaa hyvä
coat takkinne
shoes kenkänne
belt vyönne
could you put any metallic objects into the tray, please? olkaa hyvä ja asettakaa metalliesineet tarjottimelle
please empty your pockets olkaa hyvä ja tyhjentäkää taskunne
please take your laptop out of its case olkaa hyvä ja ottakaa tietokoneenne pois laukusta
I'm afraid you can't take that through valitettavasti, että voi ottaa tuota mukaanne

Lähtöaulassa

what's the flight number? mikä on lennon numero?
which gate do we need? miltä portilta lento lähtee? (minkä portin tarvitsemme)
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 viimeinen kutsu matkustaja Smithille, joka matkustaa Miamiin: olkaa hyvä ja tulkaa välittömästi portille 32
the flight's been delayed lento on myöhässä
the flight's been cancelled lento on peruttu
we'd like to apologise for the delay pahoittelemme myöhästymistä
could I see your passport and boarding card, please? saisinko passinne ja tarkistuskortin?

Lentokoneessa

what's your seat number? mikä istumapaikan numero on?
could you please put that in the overhead locker? panisitteko sen ylälokeroon?
please pay attention to this short safety demonstration huomio, nyt esitämme lyhyen turvallisuusohjeen
please turn off all mobile phones and electronic devices sammuttakaa matkapuhelimenne ja sähkölaitteet
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kapteeni on sammuttanut "kiinnittäkää turvavyöt" -merkkivalon
how long does the flight take? kuinka kauan lento kestää?
would you like any food or refreshments? saako olla jotakin syötävää tai juotavaa?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kapteeni on sytyttänyt "kiinnittäkää turvavyöt" -merkkivalon
we'll be landing in about fifteen minutes laskeudumme 15 minuutin kuluttua
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position kiinnittäkää turvavyönne ja palatkaa istumapaikoillenne
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off jääkää paikoillenne kunnes kone on täysin pysähtynyt ja "kiinnittäkää turvavyöt" -merkkivalo on sammutettu
the local time is … paikallinen aika on …
9.34pm 21:34

Kylttejä

Short stay (lyhennelmä sanoista Short stay car park) Lyhytaikainen pysäköinti
Long stay (lyhennelmä sanoista Long stay car park) Pitkäaikainen pysäköinti
Arrivals Saapuvat lennot
Departures Lähtevät lennot
International check-in Kansainvälinen lähtöselvitys
International departures Kansainväliset lähdöt
Domestic flights Kotimaanlennot
Toilets WC
Information Neuvonta
Ticket offices Lipputoimistot
Lockers Säilytyslokerot
Payphones Yleisöpuhelimet
Restaurant Ravintola
Check-in closes 40 minutes before departure Lähtöselvitys sulkeutuu 40 minuuttia ennen lähtöä
Gates 1-32 Portit 1–32
Tax free shopping Verovapaa myymälä
Duty free shopping Verovapaa myymälä
Transfers Liityntälennot
Flight connections Jatkolennot
Baggage reclaim Matkatavararamppi
Passport control Passintarkastus
Customs Tulli
Taxis Taksit
Car hire Autonvuokraus
Departures board Lähtötaulu
Check-in open Lähtöselvitys auki
Go to Gate ... Siirtykää portille ...
Delayed Viivästynyt
Cancelled Peruuntunut
Now boarding Lähdössä
Last call Viimeinen kuulutus
Gate closing Portti sulkeutuu
Gate closed Portti suljettu
Departed Lähtenyt
Arrivals board Saapumistaulu
Expected 23:25 Odotetaan saapuvaksi 23:25
Landed 09:52 Laskeutunut 09:52
sound

Ääni on saatavilla kaikista tämän sivun englannin ilmaisuista — klikkaa vain sanontaa kuullaksesi sen.

Mobiilisovellus

Palkittu englannin sanastosovelluksemme Android-laitteille sisältää yli 6000 hyödyllistä äänitettyä ilmausta ja sanaa.

Get it on Google Play

Tue työtämme

Auta meitä parantamaan tätä sivustoa liittymällä Patreonin tukijaksi. Edut sisältävät kaikkien mainosten poistamisen sivustolta ja pääsyn Speak Languages Discord -kanavaan.

Ryhdy tukijaksi